ДТУ Агромаркет Игор  е лоцирана во с.Владиевци, о.Василево, Струмица.  Благодарение на добро организираната продажна мрежа пласираме на нашиот пазар вештачки ѓубрива од сопствено производство, како и  голем број на различни земјоделски продукти од сопствен увоз. Притоа не само што пласираме на големо минерални вештачки ѓубрива, туку и семенски материјал како и репроматеријали за добивање на квалитетно и квантитетно земјоделско производство.