ALGAPHOS 1L

-Биостимулатор кој во својот состав има екстракти од алги и фосфор. Екстарктите од алги ги зајакнува културите, го регулира навлегувањето на хранливите материи и го зголемува соодност на суровиот материјал.
-Поради високата содржина на органска материја ја зголемува биолошката активност во почвата. Ефектите од екстрактите од алги се највидливи во периодите на стрес.
-Фосфорот како еден од поважните макроелементи има важна улога при цветањето и оплодувањето на земјоделските култури. Тој ја зголемува хлорофилната асимилација и доаѓа до синтеза на повеќе белковини во растението. Овој биостимулатор има голема улога во постигнувањето на високи приноси.
-Може да се користи во полјоделството, градинарството, овоштарството, лозарството, расадничко производство.
Категорија

Oпис

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “ALGAPHOS 1L”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.