“ДТУ Агромаркет Игор е основана во 1999 година. На почетокот, бизнисот беше малопродажен (претежно земјоделски фармацевтски продукти), но во 2002 година решивме да ја зголемиме продажбата, т.е да започнеме комплетен бизнис. За таа цел, со сите наши контакти од одредени надворешни компании, склучивме договор за овластено претставништно во Република Македонија. Таков договор имаме со Грчката компанија за ѓубрива – “Nature“, а истовремено обезбедуваме и транспорт (пикап комбиња) за дистрибуција на добра низ територијата на Р. Македонија.
Интензивни контакти со други странски компании се остваруваат со забрзано темпо. Како резултат на тоа, нашата компанија е претставник на многу странски компании како што се “Semo“ – Чешка република, “Nature“ – Грција, “ Мikskaar AS “ – Естонија, “ Аnorel “ – Белгија, “ Elixir Zorka “ – Србија, “Alba Milagro“ – Италија, “Sgaravatti“ – Италија, “Institut za povratarstvo“ – Србија. Исто така го зголемивме и возниот парк, што дополнително го прошири пазарот во Р. Македонија.
Благодарение на добро организираната дистрибуциска мрежа ние пласираме голема количина земјоделски продукти кои ги увезуваме. И не само одлични минерални ѓубрива, туку и семиња и други материјали за зголемување на квалитетот и квантитетот на земјоделското производство.

На пазарот започнавме да пласираме и наши минерални ѓубрива од типот на кристални НПК ѓубрива и течни ѓубрива, а во иднина планираме да продолжиме со ова темпо на производство и пласман на минерални ѓубрива, течни ѓубрива, гранулирани ѓубрива и сл.

[bunch_choose_us_services cat=”choose-services” sort=”date” order=”ASC” img=”127″ sub_title=”We Are Best In Our Field” title=”Why choose our services” text_limit=”16″ num=”4″]

[bunch_call_to_action3 title=”Hire Us For Any Service” title2=”Get 25% Off” btn_link=”#” btn_text=”Hire Us”]

[bunch_testimonial_v2 cat=”testimonial-v2″ sort=”date” order=”ASC” sub_title=”See what other say about us” title=”Testimonials” text_limit=”30″ num=”2″]

[bunch_call_to_action2 bg_img=”122″ title=”Gardner need & Landscaping” text=”If you have an gardner need, simply call our
24 hour emergecny number” phone=”1800 856 7489″ btn_link=”#” btn_text=”Contant Us”]