Chelan Cu – 30ml

Chelan Cu – оваа е доста ефективно бакарно течно ѓубриво, каде бакарот е во хелатна форма, а покрај органски азот содржи пептиди и протеини. Може да се применува кај сите земјоделски култури (во овоштарството да се применува пред почетокот на вегетацијата). Оваа ѓубриво ги стимулира растителните ензими во разни реакциони процеси (карбохидратниот метаболизам), учествува во фотосинтезата и енергетските подукти и др. Негова специфична активност овозможува кај растенијата да се појави и одредена отпорност кон инфекциите од паразитите и фитопатогените причинители на болести. Ги стимулира ензимските реакции во растенијата, делува на метаболизмот на јагленихидратите, учествува во фотосинтезата и производство на енергија.
Хемиски состав: Бакар (Cu) (во хелатна форма)- 6,5%; азот (N) (органски)- 3,5%; Протеини, пептиди- 20%
Примена : Фертиригација : 1-1,5 L / 1000m2; Фолијарно: 75-150 mL / 100 L вода.

Пакување: 30ml

Категорија

Oпис

Chelan Cu – оваа е доста ефективно бакарно течно ѓубриво, каде бакарот е во хелатна форма, а покрај органски азот содржи пептиди и протеини. Може да се применува кај сите земјоделски култури (во овоштарството да се применува пред почетокот на вегетацијата). Оваа ѓубриво ги стимулира растителните ензими во разни реакциони процеси (карбохидратниот метаболизам), учествува во фотосинтезата и енергетските подукти и др. Негова специфична активност овозможува кај растенијата да се појави и одредена отпорност кон инфекциите од паразитите и фитопатогените причинители на болести. Ги стимулира ензимските реакции во растенијата, делува на метаболизмот на јагленихидратите, учествува во фотосинтезата и производство на енергија.
Хемиски состав: Бакар (Cu) (во хелатна форма)- 6,5%; азот (N) (органски)- 3,5%; Протеини, пептиди- 20%
Примена : Фертиригација : 1-1,5 L / 1000m2; Фолијарно: 75-150 mL / 100 L вода.

Пакување: 30ml

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chelan Cu – 30ml”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.