STORM

Категорија

Oпис

Хемиски состав :

Азот       6%,

Регулатори на пораст    3%

Кафено жолта течност  со pH 5-6,5

  • ѓубриво со азот и регулатори на пораст идеални за почвена и фолијарна апликација ;
  • делува биостимулативно на физиолошко – биохемиските процеси , истовремено обезбедувајќи редовна исхрана со азот.
  • обезбдедува поуспешен раст и развој на растенијата , подобри приноси и квалитет на плодовите ;
  • дава одлични резултати дури и при ладно време и лоши временски услови .
  • првите визуелни ефекти само после неколку дена.

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “STORM”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.