2025 + Aminokiselini 5 L

Категорија

Oпис

Дејство: Азотот има многу голема улога при формирањето на вегетативната маса кај земјоделските култури.
Влегува во состав на разни органски соединенија, учествува во голем број физиолошко-биохемиски процеси во растението, како и во оксидоредукциските процеси, од кои зависи општиот раст, развој и плодоносење кај растенијата.

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “2025 + Aminokiselini 5 L”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.