Basic – 250ml

BASIC 12-4-6 + T.E – Оваа е течно НПК ѓубриво со доминантен азот. Поволниот хемиски состав му овозможува да се применува кај сите растителни култури. Сите елементи се со врвен квалитет и во хелатна форма, што пак овозможува подобро усвојување од страна на самите растенија. Биоактивните фактори во овој производ овозможуваат максимална абсорпција на макро и микроелементите од страна на самите растенија.
Хемиски состав: Вкупен азот (N) – 12%; Фосфор (P2O5) – 4%; Калиум (K2O) – 6%
Примена: (1-3 апликации) Фертиригација (наводнување): 2-3 L / 1000m2, по 7-10 дена да се повторува во повеќе интервали; Фолијарно (со прскање) – 200 -300 mL / 100 L вода на секој 7-10 дена во повеќе наврати.
Пакување: 250ml

Категорија

Oпис

BASIC 12-4-6 + T.E – Оваа е течно НПК ѓубриво со доминантен азот. Поволниот хемиски состав му овозможува да се применува кај сите растителни култури. Сите елементи се со врвен квалитет и во хелатна форма, што пак овозможува подобро усвојување од страна на самите растенија. Биоактивните фактори во овој производ овозможуваат максимална абсорпција на макро и микроелементите од страна на самите растенија.
Хемиски состав: Вкупен азот (N) – 12%; Фосфор (P2O5) – 4%; Калиум (K2O) – 6%
Примена: (1-3 апликации) Фертиригација (наводнување): 2-3 L / 1000m2, по 7-10 дена да се повторува во повеќе интервали; Фолијарно (со прскање) – 200 -300 mL / 100 L вода на секој 7-10 дена во повеќе наврати.
Пакување: 250ml

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “Basic – 250ml”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.