Течно ѓубриво 2025 – 1L

150.00ден

Дејство: Азотот има многу голема улога при формирањето на вегетативната маса кај земјоделските култури. Влегува во состав на разни органски соединенија, учествува во голем број физиолошко-биохемиски процеси во растението, како и во оксидоредукциските процеси, од кои зависи општиот раст, развој и плодоносење кај растенијата.
Начин на примена: Може да се применува во градинарството, цвеќарството, полјоделството, како и кај лозаро-овоштарското производство. Ѓубривото може да се употребува како преку почва преку системи за наводнување, така и фолијарно преку лист. За фолијарна апликација се препорачува да се употребува во концентрација од 0,2-0,5% раствор.
Хемиски состав: 17-18% N
Пакување: 1L;

Категорија

Oпис

Дејство: Азотот има многу голема улога при формирањето на вегетативната маса кај земјоделските култури. Влегува во состав на разни органски соединенија, учествува во голем број физиолошко-биохемиски процеси во растението, како и во оксидоредукциските процеси, од кои зависи општиот раст, развој и плодоносење кај растенијата.
Начин на примена: Може да се применува во градинарството, цвеќарството, полјоделството, како и кај лозаро-овоштарското производство. Ѓубривото може да се употребува како преку почва преку системи за наводнување, така и фолијарно преку лист. За фолијарна апликација се препорачува да се употребува во концентрација од 0,2-0,5% раствор.
Хемиски состав: 17-18% N
Пакување: 1L;

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “Течно ѓубриво 2025 – 1L”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *