AMINO-N

-Е биостимулатор, кој содржи азот и аминокиселини.
-Азотот влегува во составот на голем број органски соединенија и има големо влијание врз вегетативниот пораст и врз плодоносењето на земјоделските култури.
-Тој е елемент на порастот, кој е многу значаен во почетокот на вегетацијата при формирање на вегетативната маса. Додека пак, влијанието на аминокиселините врз растенијата делуваат повеќекратно и тоа: синтеза на протеини, позитивно делуваат врз растението при стресни ситуации, ја подобруваат фотосинтезата, делуваат на синтезата на растителните хормони кои се неопходни за развој и плодоносење, т.е. аминокиселините се активатори на растителните хормони, го подобруваат оплодувањето и формирање на плодови итн.
-Може да се користи во полјоделството, градинарството, овоштарството, лозарството, расадничко производство.
Категорија

Oпис

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “AMINO-N”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.