CalMagNit – 400ml

CalMagNit – е течно еднокомпонентно (азотно) неорганско ѓубриво со два секундарни елементи (калциум и магнезиум).
Упатство за употреба: Се препорачува да се применува преку лист (фолијарно) во концентрација од 0,2-0,4% раствор или преку систем капка по капка, односно со наводнување 2-3 L на 1 декар. Може да се применува во градинарството, овоштарството, лозарството.
Со оваа течно ѓубриво кај поголем број на култури може да се спречи појава на горчливи дамки на плодот, гниење на врвот на плодот, хлороза на листот и др.
Растворите за фертиригација може да се мешаат со повеќето ѓубрива. Може да се меша со повеќето пестициди, при што прво се раствараат пестицидите, па потоа со мешање се додава ѓубривото.
Хемиски состав: Вкупен азот (N) – 8-9%; Калциум (Са) – 11-12%; Магнезиум (Мg) – 2-3%
Пакување: 400ml

Категорија

Oпис

CalMagNit – е течно еднокомпонентно (азотно) неорганско ѓубриво со два секундарни елементи (калциум и магнезиум).
Упатство за употреба: Се препорачува да се применува преку лист (фолијарно) во концентрација од 0,2-0,4% раствор или преку систем капка по капка, односно со наводнување 2-3 L на 1 декар. Може да се применува во градинарството, овоштарството, лозарството.
Со оваа течно ѓубриво кај поголем број на култури може да се спречи појава на горчливи дамки на плодот, гниење на врвот на плодот, хлороза на листот и др.
Растворите за фертиригација може да се мешаат со повеќето ѓубрива. Може да се меша со повеќето пестициди, при што прво се раствараат пестицидите, па потоа со мешање се додава ѓубривото.
Хемиски состав: Вкупен азот (N) – 8-9%; Калциум (Са) – 11-12%; Магнезиум (Мg) – 2-3%
Пакување: 400ml

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “CalMagNit – 400ml”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.