N-ALIGIN 1L

-Овој биостимулатор содржи азот и екстракти од алги.
-Азотот како макроелемент е неопходен за растенијата и интензитетот на фотосинтезата, како и квалитетот и квантитетот на земјоделските култури директно зависи од овој елемент. Поради содржината на азот, многу успешно го корегира и го спречува недостатокот на азот во земјоделските култури.
-Екстарктите од алги го помага развојот на кореновиот систем, го помага плодоносењето, ги зајакнува културите, го регулира навлегувањето на хранливите материи (искористеноста на ѓубривата од почвата) и го зголемува соодност на суровиот материјал. -Поради високата содржина на органска материја ја зголемува биолошката активност во почвата. Ефектите од екстрактите од алги се највидливи во периодите на стрес.
-Може да се користи во полјоделството, градинарството, овоштарството, лозарството, расадничко производство. Овој биостимулатор може да се користи и во конвенционалното и во органското производство.
Категорија

Oпис

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “N-ALIGIN 1L”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.