HYPERPHOS 570 – 250ml

HYPERPHOS 570 – оваа е течно минерално ѓубриво кое е составено од голем број на макро и микроелементи, каде што фосфорот е доминантен. Квалитетниот комплекс на овие елементи овозможува негова примена кај сите земјоделски култури каде се појавува дефицит од некои од овие елементи. Особено е добар да се примени во процес на формирање на цветовите, кореновиот систем и др. Поврзаноста на овие елементи со витамините, аминокиселините, му дава уште поголема улога во голем број на биохемиски процеси кај растенијата.

Хемиски состав: Амиден азот (N) – 5%; Фосфор (Р2О5) – 70%; Магнезиум (Mg) – 0,1%; Железо (Fe) – 0,1%

Примена: Фертиригација: 1-3 L / 1000m2; Фолијарно: 200-400 mL / 100 L вода.

Пакување: 250ml

Категорија

Oпис

HYPERPHOS 570 – оваа е течно минерално ѓубриво кое е составено од голем број на макро и микроелементи, каде што фосфорот е доминантен. Квалитетниот комплекс на овие елементи овозможува негова примена кај сите земјоделски култури каде се појавува дефицит од некои од овие елементи. Особено е добар да се примени во процес на формирање на цветовите, кореновиот систем и др. Поврзаноста на овие елементи со витамините, аминокиселините, му дава уште поголема улога во голем број на биохемиски процеси кај растенијата.
Хемиски состав: Амиден азот (N) – 5%; Фосфор (Р2О5) – 70%; Магнезиум (Mg) – 0,1%; Железо (Fe) – 0,1%
Примена: Фертиригација: 1-3 L / 1000m2; Фолијарно: 200-400 mL / 100 L вода.
Пакување: 250ml

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “HYPERPHOS 570 – 250ml”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.