NPK 2 (6-12-4)+ME – 1L

Во ова ѓубриво доминира фосфор (Р). Фосфорот (Р) го стимулира создавањето на цветните папки, нивно подобро отварање и цветање. Но, присуството на Азотот (N) и Калиум (К) како и микроелементите во Npk 2 овозможува поголем квантитет и квалитет кај растенијата.
Доза на апликација: фолијарна апликација (со прскање) 0,2-0,3%, односно 200-300ml за 1декар. Фертиригација (со наводнување) 1-3 L за 1 декар.
Пред употреба ѓубривото добро да се промеша. Ѓубривото да се чува на температури повисоки од +8 степени целзиусови.
Хемиски состав: Вкупен азот (N) -6%; Фосфор (P2O5)- 12%; Калиум(К2О)- 4%
Пакување:1L

Категорија

Oпис

Во ова ѓубриво доминира фосфор (Р). Фосфорот (Р) го стимулира создавањето на цветните папки, нивно подобро отварање и цветање. Но, присуството на Азотот (N) и Калиум (К) како и микроелементите во Npk 2 овозможува поголем квантитет и квалитет кај растенијата.
Доза на апликација: фолијарна апликација (со прскање) 0,2-0,3%, односно 200-300ml за 1декар. Фертиригација (со наводнување) 1-3 L за 1 декар.
Пред употреба ѓубривото добро да се промеша. Ѓубривото да се чува на температури повисоки од +8 степени целзиусови.
Хемиски состав: Вкупен азот (N) -6%; Фосфор (P2O5)- 12%; Калиум(К2О)- 4%
Пакување:1L

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “NPK 2 (6-12-4)+ME – 1L”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.