KALASUL (калиум сулфат) – 5kg

КАЛАСУЛ е вештачко ѓубриво кое содржи калиум и сулфур. Тоа е целосно растворливо во вода. Препорачливо е да се употребува во завршната фаза при прихранување на растенијата (при зреење на плодовите, гоење на плодовите) и тоа по пат на фертиригација ѓубривото да се аплицира 4-6 kg за 1 декар, а додека пак при фолијарна апликација дозата на ѓубрење да биде 30-40g во 10L вода. При фолијарна апликација оваа ѓубриво да не се аплицира при температура поголема од + 30 степени целзиусови.
Хемиски состав: Калиум (К2О) – 50%; Сулфур (SO3) –45%
Ѓубривото може да се употребува на сите земјоделски култури, во градинарството, овоштарството, лозарството, цвеќарството и др.

Пакување:5kg

Oпис

КАЛАСУЛ е вештачко ѓубриво кое содржи калиум и сулфур. Тоа е целосно растворливо во вода. Препорачливо е да се употребува во завршната фаза при прихранување на растенијата (при зреење на плодовите, гоење на плодовите) и тоа по пат на фертиригација ѓубривото да се аплицира 4-6 kg за 1 декар, а додека пак при фолијарна апликација дозата на ѓубрење да биде 30-40g во 10L вода. При фолијарна апликација оваа ѓубриво да не се аплицира при температура поголема од + 30 степени целзиусови.
Хемиски состав: Калиум (К2О) – 50%; Сулфур (SO3) –45%
Ѓубривото може да се употребува на сите земјоделски култури, во градинарството, овоштарството, лозарството, цвеќарството и др.

Пакување:5kg

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “KALASUL (калиум сулфат) – 5kg”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.