GARDEN FLORAL – 250ml

Течното ѓубриво NPK 2 (6-12-4) + ME – е течно ѓубриво, со посебен одбран хемиски состав кој го стимулира најмногу формирањето на цветовите и цветањето кај декоративните растенија од видот на љубичици, циклами, сардели и др., затоа го нарекуваме FLORAL.

Декоративните растенија (љубичици, циклами, сардели итн.) без разлика дали станува збор за едногодишни или повеќегодишни се карактеризираат со тоа што во текот на вегетацијата интезивно растат, се развиваат и цветаат. Затоа потребно е во овој период тие редовно да се ѓубраат (секои 7 дена) со посебно одбрано ѓубриво.

На почетокот препорачливо е оваа ѓубриво да се употреби во доза од 0,2% (20 ml во 10 L вода), за покасно во текот на вегетацијата оваа доза да се зголеми на 0,3% (30 ml во 10 L вода)

Со цел да се добијат доброразвиени декоративни растенија, кои редовно ќе цветаат во текот на вегетацијата, препорачуваме течното ѓубриво FLORAL да се употребува на секои 7 дена и тоа по пат на залевање или фолијарно (преку листот со прскање).

Хемиски состав: Вкупен азот (N) – 5-7%, Фосфор (P2O5) – 11-13, Калиум (K2O) – 3-5% и микроелементи (B, Cu, Fe, Mn, Mo и Zn).

Пакување: 250 ml

Категорија

Oпис

Течното ѓубриво NPK 2 (6-12-4) + ME – е течно ѓубриво, со посебен одбран хемиски состав кој го стимулира најмногу формирањето на цветовите и цветањето кај декоративните растенија од видот на љубичици, циклами, сардели и др., затоа го нарекуваме FLORAL.

Декоративните растенија (љубичици, циклами, сардели итн.) без разлика дали станува збор за едногодишни или повеќегодишни се карактеризираат со тоа што во текот на вегетацијата интезивно растат, се развиваат и цветаат. Затоа потребно е во овој период тие редовно да се ѓубраат (секои 7 дена) со посебно одбрано ѓубриво.

На почетокот препорачливо е оваа ѓубриво да се употреби во доза од 0,2% (20 ml во 10 L вода), за покасно во текот на вегетацијата оваа доза да се зголеми на 0,3% (30 ml во 10 L вода)

Со цел да се добијат доброразвиени декоративни растенија, кои редовно ќе цветаат во текот на вегетацијата, препорачуваме течното ѓубриво FLORAL да се употребува на секои 7 дена и тоа по пат на залевање или фолијарно (преку листот со прскање).

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “GARDEN FLORAL – 250ml”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.