GARDEN CITRUS – 250ml

Течното ѓубриво NPK 1 (12-4-6) + ME – поради добриот однос на макро и микроелементите е ѓубриво наменето за прихрана на сите видови цитрусни растенија (лимoни, мандарини, портокали, лимента), кој уште го нарекуваме CITRUS.

Прихраната на растенијата треба да се врши на секои седум дена во текот на вегетацијата и тоа фолијарно (преку листот) или со залевање. Со почетокот на вегетацијата растенијата се прихрануваат со оваа ѓубриво во дозa од 0,2% (20 ml во 10 L вода), а кога растенијата имаат плодови со големина како орев тогаш дозата изнесува 0,3% (30 ml во 10 L вода). При полна берба (кога веќе има крупни плодови), дозата (концентрацијата) на употреба кај оваа ѓубриво изнесува 0,4% (40 ml во 10 L вода).

Хемиски состав: Вкупен азот (N) -11-13%, Фосфор (Р2О5) – 3-5%, Калиум (К2О) – 5-7% и микроелементи (B, Cu, Fe, Mn, Mo и Zn).

Пакување: 250 ml

 

Категорија

Oпис

Течното ѓубриво NPK 1 (12-4-6) + ME – поради добриот однос на макро и микроелементите е ѓубриво наменето за прихрана на сите видови цитрусни растенија (лимoни, мандарини, портокали, лимента), кој уште го нарекуваме CITRUS.

Прихраната на растенијата треба да се врши на секои седум дена во текот на вегетацијата и тоа фолијарно (преку листот) или со залевање. Со почетокот на вегетацијата растенијата се прихрануваат со оваа ѓубриво во дозa од 0,2% (20 ml во 10 L вода), а кога растенијата имаат плодови со големина како орев тогаш дозата изнесува 0,3% (30 ml во 10 L вода). При полна берба (кога веќе има крупни плодови), дозата (концентрацијата) на употреба кај оваа ѓубриво изнесува 0,4% (40 ml во 10 L вода).

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “GARDEN CITRUS – 250ml”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.