CALANIT (калциум нитрат) – 1kg

Каланит е вештачко ѓубриво кое содржи азот и калциум. Целосно e растворливо во вода. Препорачливо е да се употребува во втората фаза при прихранување на растенијата и тоа: по пат на фертиригација ѓубривото да се аплицира 4-6 kg за 1 декар, а додека пак при фолијарна апликација дозата на ѓубрење да биде 30-50g во 10L вода. Оваа ѓубриво не е компатибилно со препарати и други ѓубрива. Не се препорачува да се аплицира при фертиригација на алкални почви.
Хемиски состав:Вкупен Азот (N)- 15%; Калциум (CaO)- 26%
Ѓубривото може да се употребува на сите земјоделски култури, во градинарство, овоштарство, лозарство, цвеќарство и др.

Oпис

Каланит е вештачко ѓубриво кое содржи азот и калциум. Целосно e растворливо во вода. Препорачливо е да се употребува во втората фаза при прихранување на растенијата и тоа: по пат на фертиригација ѓубривото да се аплицира 4-6 kg за 1 декар, а додека пак при фолијарна апликација дозата на ѓубрење да биде 30-50g во 10L вода. Оваа ѓубриво не е компатибилно со препарати и други ѓубрива. Не се препорачува да се аплицира при фертиригација на алкални почви.
Хемиски состав:Вкупен Азот (N)- 15%; Калциум (CaO)- 26%
Ѓубривото може да се употребува на сите земјоделски култури, во градинарство, овоштарство, лозарство, цвеќарство и др.

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “CALANIT (калциум нитрат) – 1kg”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.