Кристално ѓубриво NutriBest 11-40-11+TE – 1kg

Npk 11-40-11 +TE – е неорганско ѓубриво кое се користи во полјоделство, градинарство, овоштарство, лозарство, расадничко производство, како и во шумарство. Ова неорганско ѓубриво се користи во земјоделското производство. NPK 11-40-11+TE e неорганско ѓубриво со присуство на три макроелементи азот, фосфор, калиум и микроелементи во трагови. Овие микро и макроелементи за растенија и интензитетот на фотосинтеза како и квалитетот и квантитетот на земјоделските култури директно зависи од овие елементи. Упатство за употреба: 25-30g се раствара во 10L вода и се залева секои 7 дена.

Oпис

Npk 11-40-11 +TE – е неорганско ѓубриво кое се користи во полјоделство, градинарство, овоштарство, лозарство, расадничко производство, како и во шумарство. Ова неорганско ѓубриво се користи во земјоделското производство. NPK 11-40-11+TE e неорганско ѓубриво со присуство на три макроелементи азот, фосфор, калиум и микроелементи во трагови. Овие микро и макроелементи за растенија и интензитетот на фотосинтеза како и квалитетот и квантитетот на земјоделските култури директно зависи од овие елементи. Упатство за употреба: 25-30g се раствара во 10L вода и се залева секои 7 дена.

Хемиски состав:
– Азот – 11%
– Фосфор- 40%
– Калиум -11%

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “Кристално ѓубриво NutriBest 11-40-11+TE – 1kg”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.