Кристално ѓубриво NutriBest 11-40-11+TE – Red Line 50g.

Хемиски состав: Вкупен азот (N) – 10-12%; Фосфор (Р2О5) – 39-41%; Калиум (К2О) – 10-11% и микроелементи.

Пакување: 50g.

Oпис

Во развојот на растенијата често пати има потреба за поголемо присуство на фосфорот. Фосфорот како конституционен биоген елемент се разликува во тоа што допринесува за: формирање на цветните папки, подобро цветање на растенијата, зголемување на хранливата вредност кај земјоделските производи, стимулирање на фотосинтезата и развојот на кореновиот систем и др. Ова ѓубриво може да се користи кај сите земјоделски култури по пат на наводнување или со прскање преку лисната маса. Фолијарната апликација на ова ѓубриво овозможува да се анулира дефицитот на фосфорот кај растенијата кој обично настанува кога температурата на почвата е под 150С, односно растенијата не го усвојуваат фосфорот од почвата. Дозација: 25-30g се раствара во 10 L вода.

Хемиски состав: Вкупен азот (N) – 10-12%; Фосфор (Р2О5) – 39-41%; Калиум (К2О) – 10-11% и микроелементи.

Пакување: 50g.

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “Кристално ѓубриво NutriBest 11-40-11+TE – Red Line 50g.”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.