Chelan B/Zn – 100ml

Chelan B/Zn -е специјално течно минерално ѓубриво кое содржи хелатизирани форми на бор и цинк. Овие два елементи се два основни елемeнти за правилно опрашување на цветовите кај растенијата. Цинкот игра важна улога во оплодувањето, а исто така влијае и на големината на плодот. Борот е суштински елемент, поради неговата способност за транспорт на хормоните во различни делови од растението.
Хемиски состав: органо-минерален бор (В) – 3%; хелатен цинк (Zn) – 2%
Примена: Фертиригација 100-300 mL / 1000m2; Фолијарно 200-300 mL / 100 L вода
Пакување: 100ml

Категорија

Oпис

Chelan B/Zn -е специјално течно минерално ѓубриво кое содржи хелатизирани форми на бор и цинк. Овие два елементи се два основни елемeнти за правилно опрашување на цветовите кај растенијата. Цинкот игра важна улога во оплодувањето, а исто така влијае и на големината на плодот. Борот е суштински елемент, поради неговата способност за транспорт на хормоните во различни делови од растението.
Хемиски состав: органо-минерален бор (В) – 3%; хелатен цинк (Zn) – 2%
Примена: Фертиригација 100-300 mL / 1000m2; Фолијарно 200-300 mL / 100 L вода
Пакување: 100ml

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chelan B/Zn – 100ml”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.