Кристално ѓубриво NutriBest 30-10-10+TE – 100g.

Кристалното ѓубриво 30-10-10+ТЕ е целосно растворливо во вода со доминантна азотна компонентна, без присуство на хлориди. Микроелементите се во хелатна форма што овозможува брзо и лесно да се примаат од растенијата. Ова ѓубриво може да се применува кај сите растителни култури каде што се форсира интензивниот раст и развој. При фолијарна апликација дозата на примена е 0,2-0,3% (20-30g во 10L вода), а при фертигација со наводнување дозата е 20-25kg на хектар.

Хемиски состав :
– Азот – 30%
– Фосфор -10%
– Калиум- 10%.

Oпис

Кристалното ѓубриво 30-10-10+ТЕ е целосно растворливо во вода со доминантна азотна компонентна, без присуство на хлориди. Микроелементите се во хелатна форма што овозможува брзо и лесно да се примаат од растенијата. Ова ѓубриво може да се применува кај сите растителни култури каде што се форсира интензивниот раст и развој. При фолијарна апликација дозата на примена е 0,2-0,3% (20-30g во 10L вода), а при фертигација со наводнување дозата е 20-25kg на хектар.

Хемиски состав :
– Азот – 30%
– Фосфор -10%
– Калиум- 10%.

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “Кристално ѓубриво NutriBest 30-10-10+TE – 100g.”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.