Кристално ѓубриво NutriBest 30-10-10 + Т.Е ( Green Line) – 50g

Оваа кристално ѓубриво ги содржи трите важни макроелементи (азот, фосфор и калиум) како и потребните микроелементи. Бидејќи количеството на азот доминира во однос на другите два макроелементи, ова ѓубриво се препорачува секаде каде што има потреба од поинтензивен раст на растенијата (развој на интензивна вегетативна маса). Но, исто така оваа ѓубриво допринесува да се зголемат голем број на физиолошки и биохемиски процеси кои доведуваат до зголемување на приносите. Во колку има недостаток на азот кај растенијата доаѓаат голем број на пореметувања меѓу кои: формирање на помали и бледозелени листови што доведува до слаба фотосинтеза (создавање на органски материи) и слаба продуктивност, брзо стареење на растенијата, смалување на асимилационата површина кај шеќерната репа и др. Затоа во сите ситуации каде има недостаток на азот или каде треба да се форсира создавање на вегетативна маса на растенијата се препорачува примена на кристалното ѓубриво 30-10-10 + T.E.

Дозација: 25-30g се раствара во 10 L вода.

Хемиски состав: Вкупен азот (N) – 30%; Фосфор (Р2О5) – 10%; Калиум (К2О) – 10% и микроелементи.

Пакување: 50g

Oпис

Оваа кристално ѓубриво ги содржи трите важни макроелементи (азот, фосфор и калиум) како и потребните микроелементи. Бидејќи количеството на азот доминира во однос на другите два макроелементи, ова ѓубриво се препорачува секаде каде што има потреба од поинтензивен раст на растенијата (развој на интензивна вегетативна маса). Но, исто така оваа ѓубриво допринесува да се зголемат голем број на физиолошки и биохемиски процеси кои доведуваат до зголемување на приносите. Во колку има недостаток на азот кај растенијата доаѓаат голем број на пореметувања меѓу кои: формирање на помали и бледозелени листови што доведува до слаба фотосинтеза (создавање на органски материи) и слаба продуктивност, брзо стареење на растенијата, смалување на асимилационата површина кај шеќерната репа и др. Затоа во сите ситуации каде има недостаток на азот или каде треба да се форсира создавање на вегетативна маса на растенијата се препорачува примена на кристалното ѓубриво 30-10-10 + T.E.

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “Кристално ѓубриво NutriBest 30-10-10 + Т.Е ( Green Line) – 50g”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.