Кристално ѓубриво NutriBest 18-9-27+ T.E – 1kg

Оваа е водорастворливо кристално ѓубриво со различен однос на трите важни макроелементи (азот, фосфор и калиум) кое може да се примени кај сите земјоделски култури по пат на фертиригација (со наводнување) или фолијарно (со прскање). Оваа ѓубриво може да се применува кај земјоделските култури кои се одгледуваат како на отворено, така и во заштитени простории (оранжерии и пластеници). Високата чистота и квалитет на суровините од кои е добиено оваа ѓубриво придонесува за неговата ефикасност. Покрај стимулирањето на развојот на вегетативната маса, ова ѓубриво исто така ги активира физиолошките процеси кои доведуваат до побрзо и поквалитетно гоење и зреење на плодовите. Дозација: 25-30g се раствара во 10 L вода.

Хемиски состав: Вкупен азот (N) – 17-19%; Фосфор (Р2О5) – 8-10%; Калиум (К2О) – 26-28% и микроелементи.

Пакување: 1kg

Oпис

Оваа е водорастворливо кристално ѓубриво со различен однос на трите важни макроелементи (азот, фосфор и калиум) кое може да се примени кај сите земјоделски култури по пат на фертиригација (со наводнување) или фолијарно (со прскање). Оваа ѓубриво може да се применува кај земјоделските култури кои се одгледуваат како на отворено, така и во заштитени простории (оранжерии и пластеници). Високата чистота и квалитет на суровините од кои е добиено оваа ѓубриво придонесува за неговата ефикасност. Покрај стимулирањето на развојот на вегетативната маса, ова ѓубриво исто така ги активира физиолошките процеси кои доведуваат до побрзо и поквалитетно гоење и зреење на плодовите.

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “Кристално ѓубриво NutriBest 18-9-27+ T.E – 1kg”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.