Вештачко ѓубриво NPK 8-8-18+25%+оrg

Хемиски состав: Вкупен азот (N) –8%,  Фосфор (P2О5)- 8%, Калиум (К2О)- 18%, Органска материја – 25 %

Пакување: 35kg

Oпис

Оваа  NPK 8-8-18+25%+оrg ѓубриво ги содржи трите основни макробиогени елементи: азот, фосфор и калиум, каде азотот и фосфорот се застапени во ист сооднос, а доминантна е содржината на калиум. Ѓубривото содржи и органска материја која е од посебно значење во составот на ѓубривото. Азотот е елемент на порастот кој е многу значаен во почетокот на вегетацијата при формирање на вегетативната маса. Фосфорот е еден од есенцијалните елементи потребни за правилна исхрана на земјоделските култури. Калиумот е макробиоген елемент кој интензивно се користи во исхрана на растенијата. Ѓубривото се применува преку почва.

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “Вештачко ѓубриво NPK 8-8-18+25%+оrg”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *