Вештачко ѓубриво NPK 6-10-30+2MgO+ TE

Хемиски состав : Вкупен азот (N) – 6%, Фосфор (P2О5)- 10%, Калиум (К2О)- 30%, Магнезиум (MgO) – 2%

Пакување: 20kg

Oпис

Оваа NPK 6-10-30+2MgO+TE ѓубриво содржи четири основни макробиогени елементи: aзот, фосфор калиум и магнезиум. Елементите се застапени во различен сооднос при што доминантна е содржината на макроелементот калиум. Овие елементи се неопходно потребни во исхраната на сите земјоделски култури. Азотот е елемент на порастот кој е многу значаен во почетокот на вегетацијата при формирање на вегетативната маса. Фосфорот е еден од есенцијалните елементи потребни за правилна исхрана на земјоделските култури. Калиумот е макробиоген елемент кој интензивно се користи во исхраната на растенијата. Магнезиумот како биоген елемент влегува во составот на хлорофилот со што учевствува во функции кои се од витално значење за растенијата. Ѓубривото се применува преку почва.

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “Вештачко ѓубриво NPK 6-10-30+2MgO+ TE”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.