Вештачко ѓубриво NPK 15-15-15

Хемиски состав: Вкупен азот (N) -15%, Вкупен фосфор (P2О5) – 15%, Вкупен калиум (К2О) – 15%

Oпис

Неорганското ѓубре NPK 15-15-15 има примена за ѓубрење на сите земјоделски култури, на различни видови почва во количини од 200-600kg/ha во зависност од културата која ќе се одгледува, плодноста на почвата, односно безбедноста на почвата со основните биогени елементи и интензитетот на земјоделското производство. Во текот на годината се применува 1-2 пати, со количини до препорачаните за една година.

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “Вештачко ѓубриво NPK 15-15-15”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.